Klachtenregeling

Wij lossen het graag samen op


Het kan natuurlijk, ondanks onze uiterste inspanningen, voorkomen dat u een klacht heeft over een fysiotherapeut. Het is dan uw recht om hierover een klacht in te dienen.

De procedure is als volgt:

  1. Het gesprek aangaan met uw behandelend fysiotherapeut om samen een oplossing te vinden.
  2. Uw klacht kenbaar maken bij de praktijkhouder.
  3. Een klacht indienen bij de klachtencommissie van het KNGF.

Fysiotherapie Simons is aangesloten bij het KNGF.© 2024 Fysiotherapie Simons   —   Disclaimer  |  Privacybeleid


Disclaimer  —  Privacybeleid
© 2024 Fysiotherapie Simons