Privacybeleid

Uw privacy, onze prioriteit

Bij Fysiotherapie Simons hechten wij zeer grote waarde aan de vertrouwelijkheid uw gegevens. Omdat u uw vertrouwelijke gegevens aan ons geeft, zien wij het als onze taak om hier goed mee om te gaan. In deze privacyverklaring leggen wij uw rechten uit, vertellen we welke gegevens wij verwerken en hoe wij met deze gegevens omgaan. Dit is in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, specifiek de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018. Deze privacyverklaring kan soms gewijzigd worden. Het is daarom raadzaam om deze regelmatig te raadplegen.

Laatste update: 21 april 2023

Wie zijn wij?

Wij zijn Fysiotherapie Simons, gevestigd op Molenveldweg 6b, 6114GG te Susteren. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder het nummer 69674639. Ons telefoonnummer is 046 – 449 3849 en het e-mailadres waar uw privacyvragen kunt stellen is privacy@fysiotherapiesimons.nl.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

In de praktijk
In onze praktijk worden persoonsgegevens van u verwerkt. Deze hebben wij nodig voor uw behandeling, de financiële afwikkeling, contractuele en wettelijke verplichtingen. Wij zullen niet meer dan de strikt noodzakelijke persoonsgegevens van u vragen en deze niet voor andere doeleinden gebruiken. Voor een volledig overzicht van de gegevens die wij verwerken, verwijzen wij naar deze pagina. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet in behandeling nemen.

Op onze website
Deze website maakt gebruik van cookies die ervoor zorgen dat de website goed werkt. Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies; van tracking cookies maken wij geen gebruik. Er wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om inzicht in de statistieken te krijgen en de website verder te optimaliseren. Google Analytics is privacyvriendelijk ingesteld, uw IP adres wordt geanonimiseerd. U kunt deze cookies weigeren via de instellingen van uw browser of via deze plugin. Gegevens die wij van u krijgen via onze contactformulieren worden als e-mail aan ons verzonden, waardoor wij contact met u kunnen opnemen. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Opslag en bewaartermijn

Uw gegevens worden enkel in Nederland opgeslagen. De gegevens worden bewaard conform de wettelijke termijnen. In overeenstemming met de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is de bewaartermijn van medische gegevens vijftien jaar na de laatste behandeling. E-mails gestuurd naar het domein fysiotherapiesimons.nl worden bewaard op beveiligde servers van Xel Media BV gedurende één jaar en zijn enkel door ons te benaderen. De camerabeelden ter beveiliging van de praktijk worden op een lokale, offline server in de praktijk opgeslagen. Deze camerabeelden worden automatisch na veertien dagen gewist, tenzij er een aanleiding is om specifieke gebeurtenissen langer te bewaren. Voor gegevens waar geen wettelijke bewaartermijn voor is, zullen wij na het bewerkstelligen van het bepaalde doeleind verwijderen.

Wat zijn mijn rechten?

U heeft als betrokkene het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens. Daarnaast kunt u bezwaar aantekenen tegen het verwerken van uw gegevens door ons of – indien er toestemming noodzakelijk was – de toestemming weer intrekken. Een uitgebreid overzicht van uw rechten vindt u deze pagina.

U kunt één van de bovenstaande verzoeken indien via ons contactformulier of per e-mail naar privacy@fysiotherapiesimons.nl. Om te kunnen bevestigingen dat wij met de rechtmatige persoon te maken hebben, verzoeken wij u een kopie van uw ID erbij te voegen. U kunt een veilige kopie van uw ID maken via meerdere apps. Deze kopie zal naderhand door ons verwijderd worden.

Dataverstrekking met derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen – onder bepaalde voorwaarden – worden gedeeld met een derde partij indien dat noodzakelijk is voor de eerder beschreven doeleinden. De verstrekte gegevens aan derden blijven tot het noodzakelijk minimum beperkt. Een overzicht van deze partijen en de redenen voor de dataverstrekking vindt u hier. Met deze partijen is een verwerkersovereenkomst afgesloten om uw privacy en de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Wij zullen uw gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij er een wettelijke verplichting is (bijvoorbeeld een gerechtelijk onderzoek).

Al onze medewerkers hebben de verplichting om vertrouwelijk met u gegevens om te gaan. Enkel met uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij deze delen met andere hulpverleners (huisarts, specialist) of voor de overdracht van uw dossier aan een collega.

Minderjarigen

Het kan voorkomen dat personen jonger dan 16 jaar bij ons in behandeling zijn. Voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens hebben wij schriftelijke toestemming nodig van een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging van uw gegevens

Voor een compleet overzicht hoe wij uw gegevens online en offline beveiligingen verwijzen wij naar deze pagina.

Klachten

Wanneer u de indruk heeft dat er niet goed met u gegevens wordt omgegaan, kunt u altijd contact met ons opnemen op privacy@fysiotherapiesimons.nl. Wij zullen dan samen naar een oplossing zoeken. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Wie is de contactpersoon?
  • Welke gegevens vragen jullie?
  • Hoe lang is de bewaartermijn?
  • Wat zijn mijn rechten?
  • Delen jullie gegevens met anderen?
  • Ik wil bezwaar aantekenen
  • Ik wil mijn gegevens laten verwijderen
  • Hoe worden mijn gegevens beveiligd?
  • Ik heb nog een andere vraag
Wie is de contactpersoon?

Jeroen Simons is de Data Protection Officer. U kunt hem bereiken op privacy@fysiotherapiesimons.nl.

Welke gegevens vragen jullie?

Voor een volledig overzicht van welke gegevens wij van u nodig hebben, verwijzen we naar deze pagina.

Hoe lang is de bewaartermijn?

Op grond van de WGBO is wettelijke bewaartermijn van medische gegevens vijftien jaar na de laatste behandeling.

WGBO

Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst

Wat zijn mijn rechten?

Een volledig overzicht van uw rechten vind u hier.

Delen jullie gegevens met anderen?

Met partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, kunnen wij uw gegevens delen. Een compleet overzicht van deze partijen vindt u hier. Wanneer u ons uw uitdrukkelijke toestemming geeft, kunnen wij uw gegevens met andere hulpverleners delen.

Ik wil bezwaar aantekenen

Dit kan op twee manieren: via ons contactformulier of via e-mail met uw verzoek naar privacy@fysiotherapiesimons.nl. Om te kunnen bevestigingen dat wij met de rechtmatige persoon te maken hebben, verzoeken wij u een kopie van uw ID erbij te voegen. U kunt een veilige kopie van uw ID maken via meerdere apps.

Ik wil mijn gegevens laten verwijderen

Dit kan op twee manieren: via ons contactformulier of via e-mail met uw verzoek naar privacy@fysiotherapiesimons.nl. Om te kunnen bevestigingen dat wij met de rechtmatige persoon te maken hebben, verzoeken wij u een kopie van uw ID erbij te voegen. U kunt een veilige kopie van uw ID maken via meerdere apps. Wij zullen uw gegevens dan binnen tien werkdagen verwijderen. Het verwijderen van uw gegevens wordt in bepaalde gevallen goedgekeurd. Meer hierover leest op op deze pagina.

Hoe worden mijn gegevens beveiligd?

Voor een compleet overzicht hoe wij uw gegevens online en offline beveiligingen verwijzen wij naar deze pagina.

Ik heb nog een andere vraag

Mocht u nog meer vragen hebben, dan kunt u deze stellen via privacy@fysiotherapiesimons.nl.© 2024 Fysiotherapie Simons   —   Disclaimer  |  Privacybeleid


Disclaimer  —  Privacybeleid
© 2024 Fysiotherapie Simons