Privacybeleid

Verwerkingenregister

U laat bij ons persoonsgegevens achter. Op deze pagina beschrijven wij welke gegevens wij van u vragen, de doelstellingen en grondslagen hiervoor. Mocht u het hier niet mee eens zijn, kunt u altijd bezwaar aantekenen.

←  Terug naar het privacybeleid


 • Gegevens van patiënten
 • Gegevens van medewerkers
 • Gegevens van andere zorgverleners
NAW gegevens
 • Naam en voorletters
 • Geboortedatum
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Nummer van het legitimatiebewijs
Behandelgegevens
 • Geslacht
 • Huisarts
 • Medische gegevens
 • Werk
 • Hobby’s / sport
Financiële gegevens
 • Verzekeringsgegevens
Doel van deze gegevens

Deze gegevens hebben wij nodig voor uw behandeling, financiële afwikkeling hiervan en patiënttevredenheidsonderzoek. Voor het patiënttevredenheidsonderzoek dient apart toestemming geven te worden, aangezien dit opt-in is. Dit is geen verplichting voor uw behandeling.

Grondslag
 • De behandelovereenkomst
NAW gegevens
 • Naam en voorletters
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Kopie van legitimatiebewijs
Beroepsgerelateerde gegevens
 • AGB nummer
 • BIG nummer
Financiële gegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Salarisgegevens
Doel van deze gegevens

Deze gegevens hebben wij nodig voor de arbeidsovereenkomst, wettelijke en contractuele bepalingen.

Grondslag
 • De arbeidsovereenkomst
NAW gegevens
 • Naam en voorletters
 • Adresgegevens werkplek
 • Telefoonnummer werkplek
 • E-mailadres werkplek
Beroepsgerelateerde gegevens
 • AGB nummer
 • Discipline
Doel van deze gegevens

Deze gegevens hebben wij nodig voor de de uitwisseling van patiëntgegevens en intercollegiaal overleg.

Grondslagen
 • Verwijzing door arts, specialist of andere hulpverlener
 • Intercollegiaal overleg
 • Wie is de contactpersoon?
 • Ik wil bezwaar aantekenen
 • Ik heb nog een andere vraag
Wie is de contactpersoon?

Jeroen Simons is de Data Protection Officer. U kunt hem bereiken op privacy@fysiotherapiesimons.nl.

Ik wil bezwaar aantekenen

Dit kan op twee manieren: via ons contactformulier of via e-mail met uw verzoek naar privacy@fysiotherapiesimons.nl. Om te kunnen bevestigingen dat wij met de rechtmatige persoon te maken hebben, verzoeken wij u een kopie van uw ID erbij te voegen. U kunt een veilige kopie van uw ID maken via meerdere apps.

Ik heb nog een andere vraag

Mocht u nog meer vragen hebben, dan kunt u deze stellen via privacy@fysiotherapiesimons.nl.© 2024 Fysiotherapie Simons   —   Disclaimer  |  Privacybeleid


Disclaimer  —  Privacybeleid
© 2024 Fysiotherapie Simons