Privacybeleid

Uw rechten

U laat bij ons persoonsgegevens achter. Op deze pagina beschrijven wij welke rechten u heeft. Om gebruik van deze rechten te maken, hebben wij een kopie van uw ID nodig ter verificatie. U kunt een veilige kopie van uw ID maken via meerdere apps. Uw aanvraag kunt u sturen naar privacy@fysiotherapiesimons.nl of via ons contactformulier. De kopie zal naderhand door ons verwijderd worden.

←  Terug naar het privacybeleid


U heeft recht opInzage van uw dossier

U behoudt altijd het recht om uw medisch dossier in te zien wanneer u daar om vraagt. Dit kan zowel digitaal als op papier.Rectificatie van uw dossier

U beschikt over het recht om uw gegevens aan te vullen of te verbeteren in uw medisch dossier.Verwijdering van uw dossier

U heeft het recht op verwijdering van uw gegevens. Dit wordt alleen in bepaalde gevallen worden toegestaan en zal per individueel geval beoordeeld worden. Indien wij dit goedkeuren, zullen uw gegevens binnen tien werkdagen verwijderd worden. Wanneer u gegevens verwijderd worden, kan dit van invloed zijn op onze dienstverlening. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.Gegevensoverdacht

U heeft steeds het recht om de door ons verwerkte persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere partij.Intrekken van toestemming

Voor gegevens waar vooraf toestemming benodigd is, houdt u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.Bezwaar

Wanneer u niet meer wilt dat uw gegevens door ons of verwerkt worden, heeft u het recht op bezwaar. Dit geldt ook voor onze u bezwaar heeft tegen één van onze verwerkers. Als u dit recht uitoefent, kan dit van invloed zijn op onze dienstverlening.

  • Wie is de contactpersoon?
  • Ik wil bezwaar aantekenen
  • Ik wil mijn gegevens wijzingen
  • Ik heb nog een andere vraag
Wie is de contactpersoon?

Jeroen Simons is de Data Protection Officer. U kunt hem bereiken op privacy@fysiotherapiesimons.nl.

Ik wil bezwaar aantekenen

Dit kan op twee manieren: via ons contactformulier of via e-mail met uw verzoek naar privacy@fysiotherapiesimons.nl. Om te kunnen bevestigingen dat wij met de rechtmatige persoon te maken hebben, verzoeken wij u een kopie van uw ID erbij te voegen. U kunt een veilige kopie van uw ID maken via meerdere apps.

Ik wil mijn gegevens wijzingen

Dit kan op twee manieren: via ons contactformulier of via e-mail met uw verzoek naar privacy@fysiotherapiesimons.nl. Om te kunnen bevestigingen dat wij met de rechtmatige persoon te maken hebben, verzoeken wij u een kopie van uw ID erbij te voegen. U kunt een veilige kopie van uw ID maken via meerdere apps.

Ik heb nog een andere vraag

Mocht u nog meer vragen hebben, dan kunt u deze stellen via privacy@fysiotherapiesimons.nl.© 2024 Fysiotherapie Simons   —   Disclaimer  |  Privacybeleid


Disclaimer  —  Privacybeleid
© 2024 Fysiotherapie Simons